KIMA golvvärme och värmekabel
 Produktblad  OM KIMA  PRODUKTER  NYHETER  ÅF  DOKUMENTATION  LÄNKAR
-
Golvvärme
Isfritt
Frostskydd
Industri
Betonghärdning
Termostater
Tillbehör
Garantier
-

Garantier

- din trygghet

KIMA Garanti tillämpar ALEM-95 med följande tillägg:


KIMA lämnar tio (10) års tillverknings- och eller funktionsgaranti
på värmekabel eller värmekabelmatta avsedd för invändig uppvärmning av byggnader och golv. Garantin gäller återförsäljare eller grossist som förmedlar KIMAs produkter liksom slutlig kund.


KIMA lämnar två (2) års tillverknings- och eller funktionsgaranti på värmekabel för alla andra ändamål än de som omnämns i tio (10) års garantin ovan, liksom för termostater och alla andra av KIMA producerade eller levererade produkter.


Garantin gäller under följande förutsättningar:


Att KIMA bereds tillfälle att utföra felsökning med av KIMA godkänd

personal. Felsökning får ej påbörjas av annan utan KIMAs skriftliga 

godkännande.


Att reparationsarbete ej påbörjas innan felsökning av KIMA genomförts, såvida KIMA ej skriftligen godkänt annat.


Att kvitto finns på att installationen utförts av behörig installatör samt att installationen gjorts enligt KIMAs instruktioner, gällande föreskrifter samt standard.


Att skarvar och kabelanslutningar utförts enligt KIMAs instruktioner och med KIMAs material (skarvsatser).

Om tillverkningsfel konstaterats enligt ovan, förbinder sig KIMA att reparera eller alternativt byta ut den felaktiga produkten.


Vid skada som uppstått i samband med reparation eller utbyte av felaktig produkt ansvarar KIMA även för återställandet av eventuell skada på andra produkter än de försålda i det aktuella arbetsområdet.

Någon ersättning utöver detta såsom förlorad arbetstid, stillestånd etc. ingår inte i KIMAs garanti.

-
KIMA Heating Cable AB
Dragarevägen 5
Box 2024
281 02 Hässleholm
Tel 0451-38 30 60